Ekspo Inovasi dan Teknologi Keusahawan Desa (INOTEKDESA) adalah program yang mendedahkan teknologi & inovasi kepada usahawan desa bagi membantu meningkatkan produktiviti perniagaan serta memperluas pemasaran produk mereka.